Woensdag 18 juli: Jezus stilt de storm

Jezus geneest

Maaike wees de medewerkers van de Vakantiebijbelweek erop dat je niet moet leven met losse tekste uit de Bijbel, maar met heel de Bijbel. Ze illustreerde dat met de bekende tekst: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Veel mensen denken bij 'eeuwig leven' aan de toekomst in de hemel, maar lees dan verder leest in de Bijbel! Joh. 17 : 3 - Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Na het programma in de grote zaal - de rommel in de tent van de meiden van de sketch wordt steeds groter... - gingen de kinderen in de groepen hard aan de slag omdat deze dag de knutselwerkjes af moesten. Donderdagmorgen staat er een speurtocht op het programma. Voor de kinderen die maandag of dinsdag niet geweest waren, sprong vaak iemand van de leiding bij om er toch nog iets moois van te maken.

Het thema van de Vakantiebijbelweek dit jaar is “Zoek het uit” en deze dinsdag ging het over “Jezus is machtig” er werd gelezen uit Markus 4 : 35 - 41 met als onderwerp “Jezus stilt de storm”.

> Lees het verhaal over de storm

Zie ook:

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

We zijn blij om te kunnen melden dat in 2024 de VakantieBijbelWeek wordt georganiseerd in samenwerking met Protestantse gemeente de Achthoek, CGK De Open Hof, de Hersteld Hervormde Kerk en de Hervormde Gemeente.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Gerard-Jan tel. 06 44 83 35 14.